Съществува опасност да затворят Сектор А на стадион "Христо Ботев" за мачовете на Ботев в Европа, научи Gong.bg. Поне това става ясно от писмо на Костадин Филипов, който представлява ДЗЗД "Колежа", до Община Пловдив.

Ето какво е написал Костадин Филипов до Община Пловдив:

"След проведена на 31.05.2024 година работна среща на обект: Изпълнение на строеж, част от Общинска спортна инфраструктура - стадион "Христо Ботев" - град Пловдив и установените на място отклонения от приетите и въведени в експлоатация обекти, Ви молим да становище по следните въпроси:

1. Установени са СМР на ниво + 1 и + 2 на Сектор А, които не са част от обхвата на ЕТАП 1.1 и ЕТАП 1.2. Всички СМР, които не се изпълняват от ДЗЗД "Колежа" и  по предварително одобрените проекти, представляват реална опасност за здравето и живота на посетителите и работещите на спортното съоръжение.

2. Установени са СМР на ниво + 3 и + 4 и + 5 на Сектор А, които не са част от обхвата на ЕТАП 1.1 и ЕТАП 1.2. Всички СМР, които не се изпълняват от ДЗЗД "Колежа" и  по предварително одобрените проекти, представляват реална опасност за здравето и живота на посетителите и работещите на спортното съоръжение. 

3. Цялостно на територията на стадиона са открити промени, модификации и допълнителни работи по електрическите инсталации, които не са част от одобрената проектна документация. По наши данни тези промени са направени без знанието на проектант, строителен надзор, строител и Община Пловдив. 

4. В трафопост, намиращ се в близост до Сектор А, има разположена машина, която осигурява електрическтото захранване на тази трибуна. Въпросната машина не е част от проекта към ЕТАП 1.1 и ЕТАП 1.2 и е доставена временно и под наем от ДЗЗД "Колежа". След изтичане на договора за наем, сектор "А" ще остане без електрическо захранване.

Филипов пише още, че очаква отговори и решение от Общината на поставените въпроси, тъй като изпълнителят на обекта трябва да спазва българското законодателство и да ограничи достъпа до тези помещения, тъй като те все още са активна строителна площадка и не са приети за ползване.