Подкрепително писмо до ПФК Ботев, което отваря възможността клубът да кандидатства за финансиране под формата на заем пред Фонда за градско развитие за строителството на стадиона, изпрати к метът на Пловдив Иван Тотев.

Документът е издаден на основание на положителното становище на Междинното звено по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година. В него се подчертава, че проектът е в съответствие с приоритетите в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив и се изразява принципна подкрепа за финансирането му чрез ОП. 

От ПФК Ботев АД информират, че необходимата техническа документация за извършване на строителството е изготвена, като трябва единствено да бъдат спазени процедурите за осигуряване на финансиране, за да стартира строителният процес. 

От ръководството потвърждават твърдото си намерение да изпълнят проект „Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион „Христо Ботев“ в рамките на договорения срок.